Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ZZVJ - Zkouška základního výcviku jezdcePodmínky pro získání licence jezdce

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.

K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže, pony, spřežení , reiningu a vytrvalosti).

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n/L. , Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu – ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky

Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) ,opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit

Hodnocení zkoušky základního výcviku

V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.

Ve skoku na parkuru je základním kritériem k hodnocení – rovnováha, styl jezdce.

V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu – minimálně 30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.

Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu. Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána „Licence jezdce“.

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 1. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)
 2. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz.předepsaný plánek parkuru)
 3. Ustájení pro koně kandidátů zkoušek
 4. Obsluhu pro stavbu překážek
 5. Místnost pro vypracování testů
 6. Prostor pro vodění a předvádění koně

Pomůcky potřebné při zkouškách

1)

2) Startovní čísla (pořadatel)

3) Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

4) Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

 1. Startovní čísla (pořadatel)
 2. Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
 3. Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
 4. Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

Další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 – 20)
14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 – 1)
16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce

 1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 2. Kdo organizuje jezdec.sport v České republice.
 3. Popis koně (části těla, tvary hlavy,…)
 4. Barvy koní.
 5. Získané a vrozené znaky u koní.
 6. Tělesná teplota koně.
 7. Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody,…)
 8. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním.
 9. Ošetřování koní před a po výcviku.
 10. Podkování a ošetřování kopyt.
 11. Základy chovu koní.
 12. Nemoci koní a jejich léčení.
 13. Úrazy koní a jejich ošetření.
 14. Zlozvyky koní.
 15. Očkování pro koně i jezdce.
 16. Zásady první pomoci.
 17. Nohosled koně v základních chodech.
 18. Základní chody koně.
 19. Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích.
 20. Ochranné pomůcky pro jezdce.
 21. Úbor a výstroj jezdce při tréninku a soutěžích.
 22. Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka,…)
 23. Pomocné otěže.
 24. Popis správného sedu.
 25. Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití (krok, klus, cval, zastavení, couvání).
 26. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
 27. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu.
 28. Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech.
 29. Jak staří koně se mohou poprvé účastnit soutěží.
 30. Základní znalost pravidel.
 31. Popis drezurního obdélníku a cviky.
 32. Hodnocení soutěží (drezura,skok)
 33. Pravidla na opracovišti.
 34. Vzdálenost kavalet (pro krok, klus,cval).

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.

Drezurní úlohy

Drezurní úloha - Z1

ČJF Drezurní úloha - Z1 Z1/2000
Obdélník 20 x 40 m informativní čas 4 minuty
Místo Cvik Řídící myšlenky
1. A
X

C
Vjezd v pracovním klusu
Stát-nehybnost-pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost
Přechody do a ze
zastavení. Stání.
Pravidelnost.
Postavení a ohnutí.
2. FM Od stěny ke stěně Postavení a ohnutí.
Přesnost. Pravidelnost.
3. C
A
Ze středu
Na pravou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost
4. E Střední krok Přechod. Pravidelnost.
5. C
CA
Střední krok
Vlnovka o 3 obloucích
Přechod.
Přesnost.
6. AXA Pracovní cval a kruh 1 x kolem Rovnost vskoku do cvalu.
Přesnost. Pravidelnost.
7. A
AXC
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod.
Přesnost.Přestavení.
Pravidelnost.
8. CXC Pracovní cval a kruh 1 x kolem Rovnost vskoku do cvalu.
Přesnost. Pravidelnost.
9. C
HK
K
Přímo
Cvalové skoky prodloužit
Pracovní cval
Prodloužení rámce a
skoků.
Pravidelnost.
Přechody.
10. A
BXB
Pracovní klus
Kruh
Přechod.
Přesnost. Pravidelnost
11. A
X
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.
Přechod do zastavení.Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

Drezurní úloha - Z2

ČJF Drezurní úloha - Z2 Z2/2000
Obdélník 20 x 40 m informativní čas 4 minuty
Místo Cvik Řídící myšlenky
1. A
X

C
Vjezd v pracovním klusu
Stát-nehybnost-pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost
Přechody do a ze
zastavení. Stání.
Pravidelnost.
Postavení a ohnutí.
2. BXB Kruh Přesnost.
3. A
C
Ze středu
Na levou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost
4. HXF
před F
Změnit směr a nechat vytáhnout otěže
Otěže zkrátit
Prodloužení rámce a kroků. Snížení hlavy a prodloužení krku.
Pravidelnost.
5. A
KH
Pracovní klus
Od stěny ke stěně
Přechod.
Postavení a ohnutí.
Přesnost.
6. C Stát. 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod
Přechod do zastavení.
Stání. Rovnost. Čistota.
Pravidelnost. Vzpřímení.
Přechod. Čistota kroku.
7. CXC
X
mezi C a X
X
Kruh a přitom
pracovní cval 1 x kolem
nechat vytáhnout otěže
Otěže opět zkrátit
Přesnost. Rovnost vskoku do cvalu.
Snížení hlavy a
prodloužení krku.
Pravidelnost
8. C
CXC
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod. Přesnost.
Přestavení. Pravidelnost
9. A
FM
mezi M a C
Pracovní cval
Skoky prodloužit
Pracovní cval
Rovnost vskoku do cvalu.
Prodloužení rámce a skoků.
Pravidelnost.
10. C
HXF
F
Pracovní klus
Změnit směr, lehký klus a kroky prodloužit
Pracovní klus
Přechod.
Prodloužení rámce a kroků.
Přechod.
11. A
G
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.Rovnost. Pravidelnost.
Přechod do zastavení.Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |