Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ZZVJ-R - Zkouška základního výcviku jezdce reininguPodmínky pro získání licence jezdce

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence jezdce reiningu.

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Úspěšné složení zkoušky opravňuje jezdce pouze ke startu v soutěžích reiningu.

Opravné zkoušky

Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec,který neuspěje v praktické části (úloha 11 nebo 12), opakuje tuto část zkoušky nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit

Hodnocení zkoušky základního výcviku

V praktické části zkoušky (úloha 11 nebo 12) je hodnocení stejné jako při soutěžích v souladu s platnými reiningovými pravidly (bez bodového hodnocení).
Úloha se jede zpaměti , jezdec může vést koně na pákovém udidle jednoručně nebo obouručně na stihle.

Hodnocení teoretické části formou testu – minimálně 30 správných odpovědí(z 35 otázek) = splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána „Licence jezdce“.

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 1. Prostor pro vodění a předvádění koně
 2. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností a dovedností kandidátů s odpovídajícím povrchem
 3. Ustájení pro koně účastníků zkoušek
 4. Místnost pro vypracování testů

Pomůcky potřebné při zkouškách

1) Každý kandidát si musí přivést koně,se kterým bude provádět zkoušku (na 1 koni se mohou vystřídat max.3 jezdci)

2) Pořadatel:

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

Další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
praktická zkouška – úloha 11 nebo 12
12.00 hod. praktická zkouška – úloha 11 nebo 12
14.00 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce

 1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 2. Kdo organizuje jezdec. sport v ČR.
 3. Čím se řídí jednotlivé soutěže jezdec.sportu.
 4. Popis koně (části těla).
 5. Normální tělesná teplota dospělého koně.
 6. Počet zubů dospělého koně.
 7. Základní krmiva pro koně.
 8. Napájení koní (spotřeba vody,..)
 9. Základní barvy koní.
 10. Vrozené a získané znaky u koní.
 11. Zlozvyky koní.
 12. Nemoci koní a jejich léčení.
 13. Úrazy koní a jejich ošetření.
 14. Podkování,druhy podkov a ošetřování kopyt.
 15. Ošetřování koně před a po výcviku.
 16. Popis vodění a předvádění koně.
 17. Správná výstroj jezdce při tréninku, ochranné pomůcky.
 18. Postroj koně při tréninku.
 19. Ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně.
 20. Povolené uzdění koní.
 21. Povolená výstroj na soutěžích.
 22. Obecné zásady první pomoci pro jezdce.
 23. Základní chody koně.
 24. Nohosled v kroku,klusu a cvalu.
 25. Co je mimochod.
 26. Vysvětlit pojem chod a ruch.
 27. Co je to akce.
 28. Popis správného sedu jezdce, pomůcky,kterými jezdec na koně působí.
 29. Funkce vnější otěže při vedení koně.
 30. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
 31. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
 32. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninku.
 33. Doporučená očkování pro jezdce .
 34. Očkování koní.
 35. Co patří mezi nedovolenou výstroj na soutěži.
 36. Pomocné otěže.
 37. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech.
 38. Co a jak je v reiningové úloze penalizováno.
 39. Jak je v soutěžích hodnoceno couvání.
 40. Jak může být jezdec penalizován za nevhodné chování.
 41. Požadovaná vzdálenost při couvání.
 42. Chůze v patternech.
 43. Popis spinů.
 44. Co je roll back, vzdálenost od ohrazení.
 45. Co je výdrž.
 46. Jak mají v úloze vypadat kruhy.
 47. Hodnocení cviků.
 48. Tresty při porušení reiningových pravidel a předpisů a kdo je ukládá.
 49. Úloha komisaře při závodech.
 50. Kdo a komu může podávat protest.

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.

Úlohy (patterny)

Pattern č.11

Pattern č.11

Začátek této úlohy je ve středu arény čelem k levé stěně.

 1. Udělejte dva spiny vpravo
 2. Udělejte dva spiny vlevo. Výdrž.
 3. Zahájení cvalem na levou nohu, dokončete tři kruhy vlevo: první dva kruhy jsou velké a rychlé, třetí kruh je malý a pomalý. Přeskok (letmý nebo jednoduchý) ve středu arény.
 4. Dokončete tři kruhy vpravo (vedoucí noha je pravá): první dva velké a rychlé, třetí malý a pomalý. Přeskok (letmý a jednoduchý) ve středu arény.
 5. Začněte velký rychlý kruh na levou nohu, ale neuzavírejte jej. Cvalem podél stěny arény, minout středovou značku a udělat pravý roll-back (minimálně 6m od stěny), bez výdrže.
 6. Pokračujte zadem kolem předchozího kruhu, ale neuzavírejte jej. Cvalem podél levé stěny arény, minout středovou značku a udělat levý roll-back (minimálně 6m od stěny), bez výdrže.
 7. Pokračujte zadem kolem předchozího kruhu, ale neuzavírejte ho. Cvalem podél právě stěny arény, minout značku a udělat sliding stop (minimálně 6m od stěny). Zacouvejte minimálně 3m. Zastavte. Výdrž, ukončení úlohy.

Jezdec musí sesednout a ukázat příslušnému rozhodčímu uzdění.

Pattern č.12

Pattern č.11

Začátek této úlohy je ve středu arény.

 1. Zahájení jedním velkým rychlým kruhem na pravou nohu.
 2. Druhý malý pomalý kruh zakončený zastavením uprostřed. Zastavit.
 3. Udělejte dva spiny vpravo. Výdrž. Kůň je otočen hlavou směrem k levé stěně.
 4. Pokračujte cvalem na levou nohu, udělejte jeden velký rychlý kruh.
 5. Malý pomalý kruh na levou nohu opět zakončený zastavením uprostřed. Zastavit.
 6. Udělejte dva spiny vlevo. Výdrž. Kůň je otočen hlavou směrem k levé stěně.
 7. Cválejte velký rychlý kruh na pravou nohu, přeskok (letmý nebo jednoduchý) ve středu arény (číslice 8). Cválejte velký rychlý kruh na levou nohu, přeskok (letmý nebo jednoduchý).
 8. Cválejte velký rychlý kruh na pravou nohu, ale neuzavírejte jej. Cválejte rovně přes celou arénu. Za středovou značkou udělejte levý roll-back (minimálně 6m od stěny), bez výdrže.
 9. Cválejte zpátky na levou nohu, cválejte velký rychlý kruh, ale neuzavírejte jej. Cválejte rovně přes arénu. Za středovou značkou udělejte pravý roll-back (minimálně 6m od stěny), bez výdrže.
 10. Cválejte zpátky na pravou nohu, cválejte velký rychlý kruh, ale neuzavírejte jej. Cválejte rovně přes arénu. Za středovou značkou udělejte sliding stop (minimálně 6m od stěny). Zacouvejte alespoň 3m. Výdrž, ukončení úlohy.

Jezdec musí sesednout a ukázat příslušnému rozhodčímu uzdění.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |