Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


Řeč těla koněKůň ve volné přírodě žil ve stádu. Časem se u něho vyvinula schopnost komunikovat s ostatními příslušníky tohoto "sdružení". Samozřejmě, že spolu nevedli filozofické diskuse. Potřebovali si však sdělit základní, životně důležité pocity, jako je třeba strach, nebo vyjádřit postavení v hierarchii stáda. Domestikovaný kůň považuje člověka za příslušníka svého stáda, a proto také ve vztahu k němu používá některé výrazové prostředky.

Spokojenost

Pocit uspokojení

Spokojený a klidný kůň je tehdy, nemá-li nejmenší obavy z kontaktu s ostatními zvířaty svého stáda. V takovém okamžiku se projevuje v té nejlepší podobě, jakou u koní známe: hlavu nese vzpřímeně, ocas má zdvižený a často se pohybuje zcela neobvyklým krokem.

Ve výběhu

Koně jsou vesměs společenská zvířata. Prokazují zjevnou radost, když se setkají se známým člověkem. neodbíhají, ale naopak k němu ochotně přicházejí.

Ve stáji

Pokud chce mít kůň klid k odpočinku, odvrací se od ostatních zvířat ve stáji. Často se otáčí zádí ke dveřím, čímž dává najevo, že nestojí o žádnou komunikaci.

Netrpělivost

Pohyb hlavy

Koně, stejně jako děti, jsou neradi přehlíženi. Pozornosti se dožadují šťoucháním hlavou.

Dupání

Mnohdy bývají koně netrpěliví, zvláště, čekají-li na krmení nebo na vypuštění ze stáje. Svých požadavků se domáhají dupáním nebo kopáním do dveří.

Znepokojení

Kousání

Kůň nezřídka vyjadřuje netrpělivost nebo nespokojenost kousáním. Svým druhům, na rozdíl od šelem, tím však nezpůsobuje vážnější poranění. Dává jen najevo, co si při svém postavení ve stádu může dovolit.

Kousání ošetřovatele

Kůň vás může kousnout ze stejných důvodů jako své druhy ve stádu. Kousání však zvířeti v žádném případě nepovolujte. Vždy mu dejte vhodně najevo, že jste jeho "pánem", například mírným třepnutím přes nozdry.

Polekaný, nebo divoký?

Polekání a agresivita

Mezi polekáním a agresivitou koně je značný rozdíl. Oba stavy však mají obdobné projevy - kousání a kopání, oko je otočené, takže zřetelně vidíme jeho bělmo. Vyděšený kůň zůstává zpravidla stát na místě, ale může také odběhnout. Agresivita koní je velice neobvyklým jevem. Rozpoznáme ji podle toho, že takový kůň se k nám přibližuje. Naopak polekaný se vždy vzdaluje. V tomto případě musíme vyčkat, až se k nám znovu vrátí, což může trvat i delší dobu.

Nešťastný kůň

Kůň může být deprimován nemocí, ale i špatným zacházením. Takové zvíře neprojevuje zájem o okolí. Někdy se u něho mohou projevit známky agresivity. V minulosti bylo doslova módou potlačovat osobnost koně a plně ho podřídit požadavkům člověka. V současné době takové zacházení považujeme za neslučitelné se zásadami moderního chovu.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |