Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


Onemocnění kopytOnemocnění, Příznaky Příčina Léčba Prevence
Otlak chodidla
Rohovina v okolí bílé čáry může být abnormálně zbarvena.Kůň citlivě reaguje na tlak na chodidlo a kulhání je horší na tvrdém povrchu.
Pohyb po tvrdém terénu nebo silnicích. Vyřazení koně z práce do odeznění příznaků zánětu. Je dobré chránit chodidlo podložkou pod podkovy. U koní s tenkou vrstvou rohoviny na chodidle nebo s plochým kopytem používejte vložky mezi kopyto a podkovu.
Zánět kopytní škáry (podzoubek, suché kuří oko), obvykle na přední končetině
Střídavé kulhání, které se obvykle zhorší po zátěži, zejména na tvrdém nebo nerovném povrchu. Po seříznutí chodidla se objeví abnormálně zbarvená rohovina. Toto zbarvení bývá často růžové od přítomné krve.
Špatně sedící podkovy nebo nedostatečná obměna podkování. Kovář seřízne abnormálně zbarvenou rohovinu a zhotoví speciální podkovu. Ta chrání před nárazy tu část chodidla, z níž byla odstraněna postižená rohovina. Dbejte na pravidelnou podkovářskou úpravu svého koně zkušeným kovářem.
Zchvácení kopyt (laminitida) - zánět lístků stěnové škáry kopyta, obvykle na více končetinách najednou
Kůň se snaží nezatěžovat přední části kopyta a většinou přenáší tělesnou váhu na zadní kopyta. V těžkých případech není vůbec schopen pohybu.Kopytní stěna je teplá.
Překrmení nebo intoxikace má za následek uvolnění určitých chemických látek do krevního oběhu. Ty způsobí stažení drobných cév vyživujích citlivé lístky stěnové kopytní škáry. V některých případech lístky odumřou, čímž je umožněna rotace kopytní kosti a někdy i proděravění rohového kopyta. Poraďte se se svým veterinářem a odstraňte příčinu. Poskytněte koni klid, jen v mírných případech jej můžete provádět na ruce. Mírná sedativa sníží krevní tlak, a spolu s analgetiky ztlumí bolest. Kopyto by se mělo kovářsky upravit, v některých případech je nutné ortopedické podkování. Dbejte na správnou výživu koně a věnujte kopytům patřičnou péči. To platí zejména u ponyů.kteří jsou na vznik laminitidy zvláště náchylní.
Uvolněná kopytní stěna - infekce stěnové škáry
Kopyto je citlivé na poklep. Pod rohovou kopytní stěnou podél bílé čáry se šíří černý hnis, který je spíše suchý a drobivý než tekutý.
Kombinace několika faktorů: nekvalitní rohoviny a příliš dlouhé přední stěny kopyta, která vede k uvolňování rohoviny v místě bílé čáry a usnadňuje vstup infekce. Všechna infikovaná rohovina musí být odstraněna. Pravidelným a důsledným čištěním kopyt odstraníme zbytky bláta a hnoje, které mohou představovat zdroj infekce.

© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |